top of page
Background2.png

Национален конкурс „Моето ДЗИ” – 2021
за рисунка, компютърна рисунка и видеоклип

Тема на конкурса

„Не си сам на пътя“

Reglament
3.png

РЕГЛАМЕНТ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА

1.1 Конкурсът „Моето ДЗИ“ – 2021г. за рисунка, компютърна рисунка и видеоклип https://mydzi.bg; „Не си сам на пътя“ се организира, от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД („ДЗИ“), ЕИК 121718407, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, бул. „Витоша“ № 89Б, притежаващо разрешения за извършване на застрахователна дейност № 3/13.05.1998 г. и № 77/15.04.1999 г., в партньорството с “НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Балша № 3, бл. 8, ет. 5, ЕИК по БУЛСТАТ 130158434 , ИН по ДДС BG130158434, представлявано от г-н Ненад Лозович, управител, наричани съвместно „Организатор“ по-долу.

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1 Периодът на участие в Конкурса е посочен на официалния уебсайт на адрес https://mydzi.bg - 15.05.2021 г. до 15.10.2021 г.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

3.1 Конкурсът се организира и провежда от Организатора в Интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Националният конкурс „Моето ДЗИ“ -2021 на тема „Не си сам на пътя“ е за всички деца на възраст от 6 до 14 години;

В него имат право да участват и деца на служители на “ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД, “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, както и деца на служители на други дружества на KBC Group в България.

 

Участието в конкурса е възможно след заявяване на желание на сайта https://mydzi.bg; и след изразяване на съгласие за обработка на лични данни от родител или настойник на участника. С попълването на същата се удостоверява съгласие снимки на детето и/или неговата рисунка/компютърна рисунка, видеоклип, презентация и неговите имена да бъдат използвани от Организатора в интернет, видео и печатни материали свързани с Конкурса. 

 

Ако творбата бъде отличена и получи награда в конкурса „Моето ДЗИ“, организаторите имат право да качат творбата на страницата https://mydzi.bg; и да я съхраняват като архив на миналите издания на конкурса, както и да използват творбата за благотворителна продажба. 

 

Организаторът или оторизирани от него лица могат да се свързват на предоставен от участниците телефон за контакт във връзка с организационни въпроси.

5.png

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1_edited.png
2_edited.png

5.1. Конкурсът на тема “Не си сам на пътя“ се провежда в следните три категории:

5.1.1 Рисунка/колаж; 
5.1.2 Компютърна рисунка/мултимедийна презентация;
5.1.3 Видеоклип/влог.


5.2. Оценяването се извършва от тричленно специализирано жури, съставено от независими експерти по детско творчество.

5.3. Всеки участник има право да представи повече от една творба във всяка категория;

 

Живописна, графична творба или колаж - формат А4 /21 см. х 29,7 см./;

Да се използва рисувателна или колажна техника по избор на участника;

Tворбите се сканират чрез скенер или се снимат със смартфон, след което се качват (upload) на mydzi.bg. - формат: *.jpg, големина на файла: до 15 mb.

Tворбите се съхраняват от автора в оригинал до обявяване нa победителите – 01.11.2021г., с готовност да бъдат изпратени на организаторите за изготвяне на информационни и презентационни материали свързани с конкурса

Компютърна рисунка или мултимедийна презентация

Изработени на графична програма по избор във формат .pptx, със следните характеристики:

Да бъдат до 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, да не се изпращат работни файлове/папки/, а само крайният продукт;Да не се вмъкват готови обекти или картинки;

Да са нарисувани със свободна ръка чрез инструментите за рисуване на графичните редактори;

Качва се на онлайн платформата mydzi.bg

Името на файла, трябва да съдържа името на участника, изписано с латински букви /Например: Ivan_Dimitrov.pptx/.

Tворбите се съхраняват от автора в оригинал до обявяване на победителите – 01.11.2021г., с готовност да бъдат изпратени на организаторите за изготвяне на информационни и презентационни материали свързани с конкурса.

 

Видеоклип или влог

Продължителност – до 2 минути;

Препоръчителни видео формати са стандартните *.avi, *.mpeg, *.mp4, със следните характеристики:

 • Видео клиповете трябва да спазват добър тон, етичните и правни норми и морал;

 • Минимално качество:
  320х240 пиксела за формат на изображението 4:3;
  320х180 пиксела за формат на изображението 16:9
  ;

Името на файла, трябва да съдържа името на участника, изписано с латински букви /Например: Ivan_Dimitrov.pptx/. 

Tворбите се съхраняват от автора в оригинал до обявяване на победителите – 01.11.2021г., с готовност да бъдат изпратени на организаторите за изготвяне на информационни и презентационни материали свързани с конкурса.

Допълнителни изисквания относно съдържанието за видео клиповете:

Видео клиповете трябва да спазват добър тон, етичните и правни норми и морал;

Видео клиповете не трябва да възпроизвеждат чужди авторски творби, защитени от Закона за авторското право и сродните му права;

Родителите на децата, участващи в клипа, трябва да са дали писмено съгласие за показването им в публичното интернет пространство;

Заснетите деца не трябва да се идентифицират с пълни имена и други лични данни;

Участниците дават съгласието си организаторите свободно да използват, прожектират и публикуват клиповете и части от тях;

Организаторите се задължават винаги да обозначават заглавието на клипа и името на създателя му;

Организаторите си запазват правото да изключат от конкурса всеки клип, който не отговаря на посочените условия;

Оценката на журито се формира по следните критерии:

Тематичност, изразителност на творбата;

Креативност;

Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония;

Оригиналност на идеята;

Съответствие с темата на конкурса;

Послание на творбата;

Техническо качество на видеоклипа

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите в Конкурса са следните: 

Живописна графична творба или колаж:

10те най-високо оценени участници получават предметна награда - Акрилни бои в луксозна дървена кутия и настолен статив

Победителите получават грамота от ДЗИ;

Творбите на победителите ще бъдат публикувани в онлайн платформата https://mydzi.bg;

 

Компютърна рисунка или мултимедийна презентация:

3те най-високо оценени участници получават предметна награда - 
Графичен таблет и 360-градусова камера;

Победителите получават грамота от ДЗИ;

Творбите на победителите ще бъдат публикувани в онлайн платформата https://mydzi.bg;

Видеоклип/влог:​

3те най-високо оценени участници получават предметна награда - Графичен таблет и 360-градусова камера;

Победителите получават грамота от ДЗИ;

Творбите на победителите ще бъдат публикувани в онлайн платформата https://mydzi.bg;

Специални предметни награди за учебните заведения:

Учебните заведения на първите трима класирали се участници в категориите „Живописна графична творба или колаж“, „Компютърна рисунка или мултимедийна презентация“ и „Видео клип или влог“ ще получат предметна награда: Система за озвучаване на зала. Портативна аудио система с мощност 100 вата. Съдържа: две пластмасови, пасивни тонколони, вградени 10 & " говорители, микс пулт, микрофони и кабели (XLR микрофон - Джак кабел, взаимно свързване двойка Джак - Джак кабел за тонколони и захранващ кабел. Миксер с четири канала с комбиниран жак - XLR входове (дължина 5 м), Control Treble, Bass, Volume Effect. 1 стерео жак вход, 1 стерео RCA вход. Монитор стерео изход .Вграден MP3 плейър с USB флаш устройство и SD карта. Фантомно захранване, контрол на нивото ефекти, ECHO и Master Volume. 2 х жак за свързване на говорителите.
Ако две или повече деца от едно и също учебно заведение са заели първо, второ или трето място в една или повече категории, тогава предметната награда ще получи учебното заведение на следващото класирало се дете. 
Журито си запазва правото да връчи десета, специална награда на учебно заведение, което се е откроило със своята активност или оригиналност на изпратените творби.

 

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ и ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Журито обявява участниците с най-добрите творби на 01 ноември 2021 г. на сайта на ДЗИ – https://mydzi.bg

7.2. В срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившия участник Организаторът се свързва с него на телефонния номер или email, които той е посочил за контакт.

7.3. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия Участник - точен адрес за доставка. 

7.4. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 и чл. 38, ал. 14 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., предметни печалби с незначителна стойност от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. В тази връзка Организаторът за своя сметка и от името на физическото лице внася дължимия данък върху облагаемия доход.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или неполучени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник чрез неговия родител / настойник да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове, допълнително уговорени с наградения Участник; 

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други подобни обстоятелства.

8.2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

9.2. Награда от Конкурса не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

Privacy Policy

ЧАСТ 10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Настоящата информация е изготвена във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни от 25.05.2018 г. Регламентът се прилага при обработване на лични данни на физически лица. „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД с ЕИК: 121518328 и „ДЗИ - Общо застраховане“ ЕАД с ЕИК: 121718407 („ДЗИ“) са регистрирани администратори на лични данни, които обработват личните Ви данни в качеството Ви на ползвател на застрахователни услуги (застраховащ, застрахован, трето ползващо се лице, трето увредено лице и др. ), представител/представляващ на контрагент юридическо лице или друго лице. Дружествата са съвместни администратори на лични данни, които определят общи цели и средства за обработване на лични данни, като съвместно изпълняват задълженията си да информират физическите лица за обработването на данни чрез обща „Информация за защита на личните данни“ и да обезпечат упражняването на техните права. Общите цели включват: директен маркетинг на стандартни застрахователни продукти на настоящи и потенциални клиенти, управление на взаимоотношенията с клиенти, предлагане на персонализирани продукти и услуги чрез създаване на клиентски профил. Повече информация е представена в т. 1 и т. 6 на „Информация за защита на личните данни“, налична на www.dzi.bg.

10.1. Вашите права

Вие имате следните права по отношение обработването на Вашите лични данни:​​

 • Право на достъп до личните Ви данни и предоставяне на информация за целите на обработването, категориите лични данни, получатели, на които се разкриват лични данни, срокове за съхранение и др. 

 • Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие. 

 • Право на коригиране – да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни или непълни. 

 • Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – Личните Ви данни да бъдат заличени при следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани/ обработвани; когато оттеглите Вашето съгласие, когато обработването на данни се базира на съгласие; когато не е налице друго правно основание за обработване; когато данните са били обработвани незаконосъобразно и др. 

 • Право на ограничаване на обработването за определен срок, когато точността на данните е спорна или е налице възражение срещу обработването на основание законни интереси на администратора. 

 • Право на преносимост на личните данни – да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато те се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договорно задължение, при наличие на техническа възможност за предоставянето им. 

 • Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато тяхното обработването е на основание законен интерес на администратора. В случай, че възражението Ви се отнася до обработването на лични данни за директен маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиенти, безусловно ще преустановим обработването им за тези цели. 

 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда във връзка с обработването на личните Ви данни. Повече информация можете да получите на уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.

Всяко физическо лице може да упражни правата си чрез подаване на заявление по образец във всеки офис на ДЗИ. Вие можете по всяко време да упражните правото да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите, за които обработването се извършва на основание съгласие, чрез подаване на декларация за отказ от съгласие в нашите офиси. Подробна информация как да упражните Вашите права можете да намерите в „Информация за защита на личните данни“ на сайта на ДЗИ - www.dzi.bg.

10.2. Категории лични данни

Дружеството обработва различни категории лични данни, свързани с Вашата физическа, социална, икономическа и др. идентичност, включително данни за здравословното състояние, например:

​​

За сключване на застрахователен договор и уреждане на застрахователни претенции: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, адрес (постоянен, за кореспонденция), националност, номер на банкова сметка, телефон, електронна поща, данни от документ за самоличност, данни за здравословното състояние (при определени застрахователни договори) и др.

За целите на директния маркетинг и управлението на взаимоотношенията с клиенти: три имена, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и др. 

Когато е приложимо, за целите на комплексната проверка по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма: три имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, националност, рисков профил и др. 

Видеоизображения на субекти на данни във връзка с обезпечаване на физическа сигурност на нашите офиси чрез система за видеонаблюдение. 

Записи на телефонни разговори с цел предоставяне на услуги във връзка със обслужване и администриране на сключените застрахователни договори. 

С цел предоставяне на отговарящ на клиентските потребности продукт: информация за клиентските предпочитания, закупени продукти, съществуващ или потенциален интерес към продукти на ДЗИ и/или ОББ АД, ниво на клиентска удовлетвореност и др.;

За целите на директния маркетинг, управлението на взаимоотношенията по повод организиране и провеждане на детски конкурс за художествено произведение: три имена, адрес за кореспонденция, телефон, електронна поща и др. на родителя, както и три имена, адрес за кореспонденция, клас, възраст и др. на дете – участник в конкурса.

10.3. Цели при обработването на лични данни

Цели за обработването на лични данни на основание законови задължения:

 • Комплексна проверка (идентификация, верификация и приемане) на ползватели на застрахователни услуги;

 • Изготвяне на отчети до регулаторни органи;

 • Докладване до регулаторни органи съгласно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

 • Осъществяване на контрол и предотвратяване на застрахователни измами и конфликт на интереси; 

 • Защита на данните и информационните системи; 

 • Предоставяне на лични данни на държавни и контролни органи по техни правомощия. 

 • Анализ на потребностите и категоризиране на клиенти с цел изпълнение на изискванията на Кодекса за застраховането за предоставяне на продукт, отговарящ на изискванията и потребностите на клиента.

Цели за обработването на лични данни на основание изпълнение на договор: 

 • Оценка на застрахователния риск и и изчисляване на застрахователната премия;

 • Изготвяне на индивидуално предложение за сключване на застраховка;

 • Изготвяне на застрахователен договор и изпълнение на законовите задължения по сключването му;

 • Анализ на нуждите на ползвателите на застрахователни услуги;

 • Обработване на застрахователни претенции във връзка с настъпили застрахователни събития;

 • Използване на продукти и услуги на дружеството във връзка със сключени застрахователни договори.​

​Цели за обработването на лични данни на основание законни интереси на администратора:

 • Тестване на нови и промени в съществуващите софтуерните приложения, демонстрационни платформи и вътрешни портали на дружеството с оглед тяхната актуализация, валидация, разрешаване на инциденти, осигуряване на защита на данните, обучение на служителите и др.; 

 • Проучване и развитие на продукти/услуги и анализ на пазарни тенденци;

 • Директен маркетинг на стандартни застрахователни продукти; 

 • Управление на взаимоотношенията с клиенти с цел предлагане на застрахователни продукти и услуги;

 • Съдебни спорове - установяване, упражняване и защита на правата на дружеството в съдебни производства;

 • Създаване на аналитични бизнес модели с цел развитие на нови продукти и услуги за клиентите;

 • Физическа сигурност – обработване на лични данни за целите на видеонаблюдението;

 • Предотвратяване и разкриване на измами;

 • Управление на връзките с клиенти с цел предоставяне на по-добро обслужване от различни дистрибуционни канали на дружеството (директни продажби, застрахователни агенти, контактни центрове).

Цели за обработването на лични данни на основание съгласие:​

 • Предлагане на персонализирани продукти за настоящи клиенти чрез създаване на клиентски профил;

 • Директен маркетинг на застрахователни продукти на ДЗИ за потенциални клиенти.

 • Участие в провеждането на конкурс и обработване на лични данни на дете чрез изрично съгласие на родител/ настойник. 

 • Обработване на данни за здравословното състояние на ползвателите на застрахователни услуги е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователни договори съгласно Кодекса за застраховането. 

По какъв начин обработваме личните Ви данни при провеждане на конкурса? 

За да предостави услугите си по провеждане на конкурса Организатора (Администратор) обработва (събира) предоставените от Вас лични данни през уеб страницата ни по следните начини: 
чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни; 
чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са достъпни на уеб-страницата ни; 
чрез попълване и изпращане по електронен път на декларации, документи и други; 

10.4. Получатели на лични данни

Категориите получатели извън дружеството, на които се разкриват лични данни, включват:
10.4.1. Администратори на лични данни, за които е налице законово задължение за предоставяне на лични данни: Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на личните данни, САД „Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите, органи на съдебната власт, Прокуратура, Министерство на вътрешните работи и др.
10.4.2. Администратори и обработващи лични данни, които обработват лични данни по силата на сключен договор с ДЗИ, включително и съорганизатора на конкурса “НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ” ООД, при прилагане на подходящи технически и организационни мерки: доставчици на продукти и услуги на дружеството, включително доставчици на информационни и комуникационни решения, външни адвокати и правни кантори, доверени сервизи, асистиращи компании, доставчици на консултантски услуги, агенции за маркетинг и пазарни проучвания, външни одитори; застрахователни агенти и брокери съгласно изискванията на Кодекса за застраховането; презастрахователи и съзастрахователи; лечебни заведения; други дружества от KBC Груп и др. 
10.4.3. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) – Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и, ако е необходимо, при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Личните данни могат да се предоставят на получатели на лични данни от страни извън ЕИП, които не се третират като държави с адекватно ниво на защита на личните данни, при условие че с получателите на лични данни се сключат споразумения за обработване и трансфер на лични данни и се предвидят стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия и след като бъде извършена детайлна оценка на въздействието на трансфера върху правата на субектите на лични данни. Дружеството ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните данни, ако обработването им налага предоставянето им на страни в или извън Европейското икономическо пространство.

10.5. Срок за съхранение на личните данни
Вашите лични данни се съхраняват съгласно законово установените срокове:
Застрахователни договори и документи във връзка с тяхното сключване – максимален срок от 12 години след прекратяване на договора. 
Застрахователни претенции и документи във връзка с тяхната обработка –максимален срок от 12 години след уреждане на застрахователната претенция. 
Творби и произведения, лични данни на родител и дете във връзка с провеждането на конкурс за детско произведение – максимален срок от 1 година след обявяване на печелившите участници.
Творби и произведения, лични данни на родител и дете във връзка с провеждането на конкурс за детско произведение и получена награда – Личните данни на наградените деца, както и на техните родители, включително и снимки се съхраняват за срок от 3 години, считано от обявяването на победителите в конкурса. Трите имена и възрастта на победителите, включително и техни снимки се публикуват на официалния сайт на Организатора. При съдебни производства - до изтичането на 3 години от архивирането на делото от съда.

10.6. Оттегляне на предоставеното съгласие за обработване:
Родител/ настойник, предоставил съгласие за обработване на лични данни, има право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни, както собствени, така и на детето - участник частично или изцяло по всяко време, за което следва да се уведоми администратора чрез изпращане на заявка в свободен текст на адрес: dpo@dzi.bg.

10.7. Как да се свържете с нас?
За въпроси, свързани с обработването на лични данни, можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на адреса на управление на дружеството или по ел. поща: dpo@dzi.bg. Подробна информация относно защитата на личните данни можете да намерите в „Информация за защита на личните данни“ на нашия сайт www.dzi.bg, както и във всеки наш офис.


 

4.png
bottom of page