top of page
Background2.png

Добре дошли!

Благодарим за Вашата регистрация в конкурса "Моето ДЗИ". За да продължите Вашето участие, моля, първо изберете категорията, в която искате да участвате!

Изберете категория

Живописна, графична творба или колаж

Компютърна рисунка или мултимедийна презентация

Видеоклип или влог

ДЕКЛАРАЦИЯ

СЪГЛАСИЕ

Във връзка с чл. 6, т.1 а) и чл. 7 от ОРЗД (GDPR) и. чл. 3 ал.2, съотв. чл.4 ал. 2 от Закона за лицата и семейството

Долуподписаният/ата:

Родител / настойник на:

Почти приключихме!

Моля, прикачете Вашето видео тук:

ФАЙЛ

Вашата заявка е изпратена успешно!Очаквайте потвърждение по имейл.

bottom of page